ห้องพักแบบนอนรวม
ห้องพักแบบนอนรวม

ห้องพัก

ห้องพักแบบนอนรวม

รายละเอียดห้องพัก

ห้องพักแบบนอนรวม มีทั้งหมด ๗ ห้องใหญ่ สามารถพักได้ตั้งแต่ห้องละ ๔-๒๐ ท่าน มีฟูกรองนอน โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุ่น ครบครัน

  • ห้องพักแบบนอนรวม
  • ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร์