ห้องพักโซนบ้านไม้
ห้องพักโซนบ้านไม้

ห้องพัก

ห้องพักโซนบ้านไม้

รายละเอียดห้องพัก

ห้องพักโซนบ้านไม้ มีทั้งหมด ๑๕ ห้อง สามารถพักได้ห้องละ ๒ ท่าน มีเตียง โทรทัศน์เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุ่น ครบครัน

  • ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร์
  • ห้องพักแบบนอนรวม