ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร
ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร์

ห้องพัก

ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร์

รายละเอียดห้องพัก

ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร์ มี ทั้งหมด ๑๔ ห้อง สามารถพักได้ห้องละ ๒ ท่าน มีเตียงโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุ่น ครบครัน

  • ห้องพักแบบนอนรวม
  • ห้องพักโซนบ้านไม